معرفی خدمات

نحوه ی عملکرد

کاربران می تواند وارد صفحه ی فروش شوند و با انتخاب محصول و پرداخت مبلغ مورد نظر ، محصولات خو را از سیستم دریافت کند.

  • امنیت پرداخت
  • پشتیبانی 24/7